Morten Vielwerth
(+45) 20 25 32 67

Morten Vielwerth


M.Sc. • CISM • CISSP


Solid erfaring med virksomheders og offentlige organisationers pragmatiske styring af informations- og cybersikkerhed i dagligdagen og projekter.

Formidling, udformning, eksekvering og implementering af rammer og standarder for sikkerhed, tilsyn og opfølgning på efterlevelse af sikkerhedskrav i leverandøraftaler og på tværs af funktioner.

Referencer


Koncern informationssikkerhed i Saxo Bank

2016-2019


Morten Vendelbo, Saxo Bank A/S

(+45) 39 77 40 00 (hovednummer)


Nationalbankens IT sikkerhed

2013-2016


Claus Råe, Baselines Aps,

(+45) 29 70 98 66 (direkte)


Opgaver


Her er nogle udpluk, af de større projekter og opgaver, som jeg hen over årene, har deltaget i, på informationssikkerhedssiden.

.


Styr på sikkerhed og risici i staten og regioner


Først hed det DS484 og siden ISO27001. Jeg var med på hele rejsen startende på Statens Serum Institut med implementering af DS484 under de krav der gælder til pharmaceutisk virksomhed, fortsatte på sundhed.dk i Danske Regioner med at overføre kontrolkrav til ny sundhedsplatform, og sluttede af i Finansminiteriets koncern med at lave ny tilsynsmodel for efterlevelse af standarder i styrelserne under departementet, herunder Statens IT.


Sikring af pengeoverførelser i Danmark


Projektdeltager i Nationalbankens udskiftning af kernen i betalingsinfrastrukturen mellem alle financielle institutter i Danmark (Real-time gross settelment system). Primære opgave var at revidere IT-løsningsforslag fra leverandørerne, herunder vurdere opfyldelsen af sikkerhedskrav undervejs i implementeringsforløbet for Kronos 2 og ny driftsplatform.

Risikoledelse af reguleret cloud og outsourcing i den finansielle sektor


Etablering og ledelse af koncernsekretariat for Saxo Bank A/S risikoledelse af outsourcing under Finansstyrelsens tilsyn, herunder tilpasning af rammerne for risikoledelse af cloud og øvrig outsourcing til kommende ændringer af danske outsourcingregler frem mod 1. Juli 2020 ud fra EU/EBA's vedtagne henstillinger.Etablering af nyt datacenter


Ansvarlig for fysiske sikkerhedskrav ved anskaffelse af nyt datacenter (housing) da Saxo Bank A/S udskiftede den ene af to datacentre leverandører i Danmark. Deltog i udbud og forhandling, samt opføgning og vurdering af løsningsforslag og den endelige leverance.Kontakt

Morten Vielwerth (+45) 20 25 32 67

email: LinkedIn link ovenfor

Copyright 2019 © All Rights Reserved